Bilimsel Program

BİLİMSEL PROGRAM

7 ŞUBAT 2019 – PERŞEMBE – HEMATOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KURS PROGRAMI
LENFOMA KURSU : GÜNCEL TEDAVİLER
Oturum Başkanları: Dr. İsmet Aydoğdu, Dr. Emine Şamdancı
08.30 -09.00 Keypad – 20 soru
09.00 -09.20 Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma güncel tedavisi Dr. Sibel Hacıoğlu
09.20 -09.40 Foliküler Lenfoma güncel tedavisi Dr. Gülsüm Özet
09.40 -10.00 Mantle Hücreli Lenfoma güncel tedavisi Dr. Elif Birtaş Ateşoğlu
10.00-10.15 Kahve arası
Oturum Başkanları: Dr. Gülsüm Özet, Dr. Rıdvan Ali
10.15-10.35 Hodgkin Lenfoma güncel tedavi Dr. Fevzi Altuntaş
10.35-10.55 NLPHL güncel tedavisi Dr. Ali Zahit Bolaman
10.55-11.15 Nodal Marjinal Zon Lenfomalar güncel tedavisi Dr. İrfan Yavaşoğlu
11.15-11.30 Kahve arası
PLAZMA HÜCRE HASTALIKLARI KURSU: 2019 GÜNCELLEME
Oturum Başkanları: Dr. Ali Zahit Bolaman, Dr. Oktay Bilgir
11.30-11.50 Multipl Myelom: 2019 güncelleme Dr. İlhami Berber
11.50-12.10 Waldenström Makroglobulinemisi: 2019 güncelleme Dr.Murat Albayrak
12.10-12.30 Primer AL Amiloidoz: 2019 güncelleme Dr.Meltem Aylı
12.30-13.30 Öğle yemeği
Oturum Başkanları: Dr. Hasan Kaya, Dr. İlhami Kiki
13.30-13.50 POEMS Sendromu: 2019 güncelleme Dr. Seçkin Çağırgan
13.50-14.10 Kriyoglobulinemi: 2019 güncelleme Dr. İhsan Karadoğan
14.10-14.30 Ekstramedüller Plazmositom: 2019 güncelleme Dr. Pervin Topçuoğlu
14.30-14.45 Kahve arası
KRONİK LENFOSİTİK LÖSEMİ KURSU: BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ
Oturum Başkanları: Dr. Vahap Okan, Dr. Burhan Turgut
14.45-15.05 Bireyselleştirilmiş KLL tedavisi: monoklonal antikorlar Dr. Tuğce Yiğenoğlu
15.05-15.25 Bireyselleştirilmiş KLL tedavisi: BCR inhibitörleri Dr.Mehmet Sönmez
15.25-15.45 Bireyselleştirilmiş KLL tedavisi: Bcl-2 inhibitörleri Dr. Murat Yıldırım
15.45-16.15 Bireyselleştirilmiş KLL: Günlük pratikte bireyselleştirilmiş tedavi olarak ne yapıyorum? Açık forum
16:15-16:30 Kahve arası
KRONİK MİYELOSİTER LÖSEMİ KURSU – GÜNCEL ve GELECEK TEDAVİ REJİMLERİ
Oturum Başkanları: Dr. Bülent Eser, Dr. Emin Tamer Elkıran
16.30-16.45 KML: Güncel veriler ışığında Dasatinibin yeri Dr. Orhan Ayyıldız
16.45-17.00 KML: Güncel veriler ışığında Nilotinibin yeri Dr. Mehmet Yılmaz
17.00-17.15 Gebe KML: Güncel veriler ışığında nasıl tedavi edebilirim? Dr. Ozan Salim
17.15-17.30 KML: 2.kuşak TKİ kanıta dayalı kullanımı Dr. Ömer Ekinci
17.30-17.45 KML: 3.kuşak TKİ kanıta dayalı kullanımı Dr. Burhan Turgut
17.45-18.00 KML: Günlük pratikte ne yapıyorum; gelecekte ne yapabilirim? Açık forum
18:00-18:30 Keypad değerlendirme
BEYAZ GECELER OTURUMU
21:00-22:00 Oturum Başkanları: Dr. Burhan Turgut, Dr. Rıdvan Ali, Dr. Bülent Eser,
Dr. Gülsüm Özet, Dr. Seçkin Çağırgan, Dr. Mehmet Yılmaz

Klinik araştırmalar: Gelecek mi?

Dr. Fevzi Altuntaş
8 ŞUBAT 2019 – CUMA
II. ULUSAL HEMATOLOJİK NADİR HASTALIKLAR KONGRESİ – 1. GÜN
08.30-09.00 Açılış
1. OTURUM – LENFOMA
Oturum Başkanları: Dr. Levent Ündar, Dr. Ali Zahit Bolaman
09.00-09.20 Lenfomalarda hücre içi sinyal yolakları Dr. Ali Uğur Ural
09.20-09.40 Hodgkin lenfomada PD-1 inhibitörleri Dr. Serdal Korkmaz
09.40-10.00 Hodgkin lenfomada otolog kök hücre nakli sonrası idame tedavisi Dr. Merih Kızıl Çakar
10.00-10.20 Periferik T hücreli lenfomalarda yeni tedavi ajanları Dr. Turgay Ulaş
10.20-10.30 Kahve arası
2. OTURUM – AML
Oturum Başkanları: Dr. İhsan Karadoğan, Dr. Pervin Topçuoğlu
10.30-10.50 Miyelofibrozisde JAK inhibitörleri: Uzun dönem sonuçları neyi gösteriyor? Dr. Rıdvan Ali
10.50-11.10 AML tedavisinde 2019’da yeni ne var? Dr. Mehmet Gündüz
11.10-11.30 AML tedavisinde nakil dışı seçenekleri nasıl kullanmalıyım? Dr. Itır Şirinoğlu Demiriz
11.30-11.45 Kahve arası
3. OTURUM – MULTIPLE MYELOM
Oturum Başkanları: Dr. Gülsüm Özet, Dr. Mehmet Yılmaz
11.45-12.05 Multiple Miyelomda yeni protezeom inhibitörleri Dr. Mehmet Hilmi Doğu
12.05-12.25 Multiple Miyelomda IMID’ler Dr. Ömür Gökmen Sevindik
12.25-12.45 Multple Miyelomda monokonal antikorlar Dr. Meral Beksaç
12.45-13.30 ÖĞLE YEMEĞİ

Uydu Oturumu – Hodgkin Lenfomada Immunoterapi – BMS

Oturum Başkanı: Dr. Orhan Ayyıldız

Konuşmacı: Dr. Mehmet Sinan Dal

4. OTURUM – KLL
Oturum Başkanları: Dr. Orhan Ayyıldız, Dr. Emin Kaya
13.45-14.05 Yeni tanı KLL tedavisinde monoklonal antikorların yeri Dr. Serdal Korkmaz
14.05-14.25 KLL tedavisinde ibrutinib kullanımı ve yan etki yönetimi Dr. Bahriye Payzın
14.25-14.45 KLL tedavisinde venatoclax kullanımı ve yan etki yönetimi Dr. Tuba Hacıbekiroğlu
14.45-15.00 Kahve arası
5. OTURUM – KOMPLEMAN HASTALIKLARI
Oturum Başkanları: Dr. Cengiz Beyan, Dr. Mehmet Şencan
15.00-15.20 TMA ayırıcı tanı Dr. Cengiz Ceylan
15.20-15.40 Nefrolog gözüyle Atipik Hemolitik Üremik Sendrom Dr. İbrahim Yıldırım
15.40-16.00 Yüksek hastalık aktivitesine sahip paroksismal noktürnal hemoglobinüride tedavi Dr. Mustafa Merter
16.00-16.30 Kahve arası
6. OTURUM – HEMOFİLİ
Oturum Başkanları: Dr. Özcan Çeneli, Dr. Osman Yokuş
16.30-16.50 Hemofili tedavisinde yenilikler Dr. Tekin Güney
16.50-17.10 İnhibitörlü hemofili vakalarında rekombinan faktör VII a kullanımı Dr. Cengiz Demir
17.10-17.30 İnhibitörlü hemofili vakalarında aPCC kullanımı Dr. Vahap Okan
7. OTURUM – SÖZEL BİLDİRİLER
SALON A SALON B SALON C
Başkanlar Dr. Şehmus Ertop
Dr. Murat Albayrak
Dr. İsmet Aydoğdu
Dr. Birgül Öneç
Dr. Oktay Bilgir
Dr. Tuba Hacıbekiroğlu
17.30-17.40 Kronik lenfositik lösemi tanili olgularin klinik seyir, prognostik özellikler ve tedavi cevabi yönünden değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi

Dr. Hacer Berna Afacan Öztürk

Relaps/refrakter multiple myeloma hastalarinda karfilzomib ve pomalidomid tabanli tedavilerin değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi

Dr. Seda Yılmaz

Relaps refrakter hodgkin lenfoma hastalarinda brentixumab-bendamustin kombinasyonu: tek merkez deneyimi

Dr. Bahar Uncu Ulu

17.40-17.50 Blastik Plazmositoid Dendritik Hücreli Neoplazi: Sanıldığı kadar nadir bir hastalık mı?

Dr. Derya Şahin

Multipl miyelomda pomalidomid tedavi sonuçlari: tek merkez deneyimi

Dr. Osman Akıdan

Mantle cell lenfoma

Dr. Mehmet Ali Uçar

17.50-18.00 Allojenik kök hücre transplantasyonu yapılan multiple miyeloma hastalarında fludarabin + busulfan + anti timosit globulin hazırlama rejimi ile siklofosfamid + total vücut ışınlaması hazırlama rejimiinin karşılaştırılması

Dr. Tuğçe Nur Yiğenoğlu

Bir toplum sağliği sorunu olarak Nütrisyonel Anemi:
Retrospektif araştirma

Dr. Naim Ata

Esansiyel trombositemili olguda kalretikulin tipII somatik mutasyonu

Dr. Gonca Gülbay

18.00-18.10 Nadir hastaliklardan Langerhans Hücreli Histiositozis’e ait iki olgu sunumu

Dr. Elif Nur Karaoğlu

Demir eksikiği:
Paranteral demir preparatları

Dr. Nurhan Bilen

Nadir bir hastalık:
Primer plazma hücreli lösemi

Dr. Sinan Demircioğlu

18.10-18.20 Multiple myelom görünümlü langerhans hücreli histiositozis vakasi

Dr. Bilal Aygün

Beta talasemi minör hastalari yorgun değiller, depresif ve anksiyözler

Dr. Abdulkadir Karışmaz

Kemik iliği nakli yapılan hematolojik hastalarda otonom sinir sistemi aktivitesinin engrafman süresi ile ilişkisi

Dr. Aytaç Bülent Kuku

18.20-18.30 Kök hücre toplama işleminde yenilikler: Heparin

Mustafa Özgül

Hematopoetik kök hücre transplantasyonu yapılan multiple myelom hastalarını izlemek için idrar immünofiksasyon elektroforezi gerekli midir?

Dr. Abdulkerim Yıldız

Kirim-Kongo kanamali ateşi hastaliğinda plazma exchange tedavisinin rölü

Dr. Burak Hasırcı

18.30-18.40 Gaucher hastaliği nadir mi ?

Dr. Didar Yanardağ Açık

TOTM kemik iliği nakil ünitesi 2014-2018 yillari fotoferez deneyimi

Dr. Hacer Gözde Gül

Multiple myelom hastalarinda nötrofil ve trombosit değerlerinin lenfosit değeriyle oranlanmasinin prognostik önemi

Dr. Alperen Kızıklı

18.40-18.50 Çok nadir görülen gebelik sorunu: Afibrinojenemi

Dr. Abdullah Karakuş

Nadir hastaliklardan Langerhans Hücreli Histiositozis: Tek merkez deneyimi

Dr. Ayşegül Tetik

Allojenik nakil yapılan Fanconi Aplastik Anemi ve Edinsel Aplastik Anemili hastaların karşılaştırılması: Tek merkez deneyimi

Dr. Mehmet Bakırtaş

18.50-19.50 Hayata Tutunma Öykü Yarışması

Dr. Cengiz Yakıncı, Dr. Mehmet Ali Erkurt

9 ŞUBAT 2019 – CUMARTESİ
II. ULUSAL HEMATOLOJİK NADİR HASTALIKLAR KONGRESİ – 2. GÜN
8. OTURUM – “UZMANINA DANIŞ” KAHVALTI OTURUMLARI
08.00-09.00 Uydu Oturumu – “Mantle Hücreli Lenfoma” Janssen (Salon B)

Başkan: Dr. Levent Ündar

Konuşmacı: Dr. Bülent Eser

08.00-09.00 Kök hücre mobilizasyonu (Salon C)

Başkan: Dr. Seçkin Çağırgan

Konuşmacı: Dr. Fevzi Altuntaş

09.00-09.15 Kahve arası
9. OTURUM – ALL
Oturum Başkanları: Dr. Ali Ünal, Dr. Simten Dağdaş
09.15-09.35 ALL: Kanıta dayalı güncel tedavi yönetimi Dr. Mehmet Sinan Dal
09.35-09.55 ALL’de nakil dışı yeni tedavi seçenekleri neler? Dr. Güray Saydam
09.55-10.15 ALL’de kök hücre nakli: 5N1K Dr. Songül Şerefhanoğlu
10.15-10.30 Kahve arası
10. OTURUM – MPN
Oturum Başkanları: Dr. Meltem Aylı, Dr. Mehmet Sönmez
10.30-10.50 P. Verada JAK 2 inhibitörlerinin yeri Dr. Rahşan Yıldırım
10.50-11.10 AML tedavisinde yeni ajanlar: Günlük pratiğimi ne kadar değiştirecek? Dr. Mehmet Özen
11.10-11.30 T315I mutasyonu (+) MPN: En uygun tedavi yönetimi nasıl olmalı? Dr. Düzgün Özatlı
11. OTURUM – KÖK HÜCRE NAKLİ
Oturum Başkanları: Dr. Ferit Avcu, Dr. Mehmet Ali Erkurt
11.30-11.50 Primer santral sinir sistemi lenfomasında kök hücre nakli:
Kime – Ne zaman- Hangi hazırlama rejimiyle?
Dr. Fehmi Hindilerden
11.50-12.10 GVHD: Tedavide yeni var? Klinik araştırmalar neyi işaret ediyor? Dr. Oral Nevruz
12.10-12.30 SOS proflaksi ve tedavisi: Kanıta dayalı algoritmalar Dr. Mahmut Yeral
12.30-13.30 Öğle yemeği
12. OTURUM – KÖK HÜCRE NAKLİ
Oturum Başkanları: Dr. Sami Kartı, Dr. Türker Çetin
13.30-13.50 Kök hücre naklinde yeni hazırlama rejimleri: Ne kadar uygulanabilir? Dr. Şebnem İzmir Güner
13.50-14.10 Kök hücre naklinde fungal enfeksiyon yönetimi Dr. Funda Yetkin
14.10-14.30 Kök hücre naklinde CMV yönetimi Dr. Nevin Yalman
13. OTURUM – ANEMİ
Oturum Başkanları: Dr. Şehmus Ertop, Dr. Vahap Okan
14.30-14.50 Düşük riskli MDS’de anemi yönetimi Dr. Abdülkadir Baştürk
14.50-15.10 Talasemide demir şelasyonu Dr. Volkan Karakuş
15.10-15.30 Orak hücreli anemide L-Glutamin kullanımı Dr. Anıl Tombak
15.30-15.45 Kahve arası
14. OTURUM – METABOLİK HASTALIKLAR
Oturum Başkanları: Dr. Serdal Korkmaz, Dr. Tuba Hacıbekiroğlu
15.45-16.15 Gaucher hastalığı: 2019 Güncelleme Dr. Funda Ceran
16.15-16.45 Nieman-Pick sendromu ve tedavisi Dr. Handan Şahin
15. OTURUM – TROMBOSİTOPENİ
Oturum Başkanları: Dr. Güven Çetin, Dr. Abdulkadir Baştürk
16.45-17.05 İmmun trombositepenide IVIG ve Anti-D kullanımı Dr. Mustafa Köroğlu
17.05-17.25 İmmun trombositopenide 2. Basamak seçenekleri Dr. Yusuf Bilen
17.25-17.45 Gebelikte ITP yönetimi Dr. Gül İlhan
17.45-18.00 Kahve arası
16. OTURUM – AKILCI İLAÇ KULLANIMI
18.00-18.30 Akılcı ilaç kullanımı

Oturum Başkanı: Dr. Turgay Ulaş

Konuşmacı: Dr. Hatice Terzi

18.30-19.30 Ödül töreni ve kapanış
BEYAZ GECELER OTURUMU
21:00-22:00 Kanser farkındalığı oluşturulurken nelere dikkat edilmeli?

Dr. Fevzi Altuntaş, Dr. Seçkin Çağırgan, Dr. Orhan Ayyıldız