Bilimsel Program – 2. Transfüzyon ve Kök Hücre Nakli Hemşireliği Sempozyumu

II. Transfüzyon ve Kök Hücre Nakli Hemşireliği Kursu
8 Şubat, Cuma
08.30-09.00 Açılış (Ana Salon)
1. OTURUM – KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ
Oturum Başkanı: Dr. Sinem Namdaroğlu, Fadime Özcan
13.30-13.50 Kök hücre infüzyonu yönetimi Nilay Altun
13.50-14.10 Kök hücre naklinde kateter kullanımı: Hemşirenin rolü Nazlı Şimal Karaoğlu
14.10-14.30 Febril nötropenik hasta: Hemşirelik yönetimi Derya Mercan İbiş
14.30-14.50 Mukozit yönetimi: Kanıta dayalı veriler ne öneriyor? Esra Nur Kayıran
14.50-15.00 Kahve arası
2. OTURUM – KÖK HÜCRE NAKLİ HEMŞİRELİĞİ
Oturum Başkanı: Dr. Sinan Demircioğlu, Serap Bostancı
15.00-15.20 Kök hücre nakli uygulanan hastaların öğrenim gereksinimleri Berna Bayır
15.20-15.40 BK virüs hastalarında hemşirelik bakımı Kadir Oral
15.40-16.00 Hastaların psikolojik iyilik halleri Melahat Eren
3. OTURUM – YAN ETKİ YÖNETİMİNDE HEMŞİRENİN ROLÜ
Oturum Başkanı: Dr. Hikmetullah Batgi, Fatma Yılmaz
16.00-16.20 Multiple myelom hastasında CD38 monoklonal antikor kullanımı Hemşirelik yönetimi Mediha Önder
16.40-16.50 Kahve arası
9 Şubat, Cumartesi
4. OTURUM – TRANSFÜZYON
Oturum Başkanı: Dr. Ayşegül Tetik, Fatma Yılmaz
09.00-09.30 Hematolojik hastalıklarda kan ve kan ürünleri kullanımı Dr. Demet Çekdemir
09.30-10.00 Akut transfüzyon reaksiyonları ve hemşirelik yönetimi Dr. Hikmetullah Batgi
10.00-10.30 Geçikmiş transfüzyon reaksiyonları ve hemşirelik yönetimi Dr. Gülkan Özkan
10.30-11.00 Kahve arası
5. OTURUM – KÖK HÜCRE NAKLİ
Oturum Başkanı: Dr. Demet Çekdemir, Fadime Özcan
11.00-11.20 Kök hücre naklinde kulllanılan hazırlama rejimleri Dr. Ayşegül Tetik
11.20-11.40 Kök hücre nakli sonrası erken dönem komplikasyonlar: Hemşirelik yönetimi Hem. Sadık Çetin
11.40-12.00 Kök hücre nakli sonrası geç dönem komplikasyonlar: Hemşirelik yönetimi Hem. Nurullah Nergis
12.00 Kapanış